Kontakti

Uprava (locirana u matičnoj zgradi u Rijeci, Muzejski trg 1):

tel./fax: 051/213578

e-mail: uprava@ppmhp.hr

 

Tamara Mataija, viša kustosica

e-mail: tamara@ppmhp.hr

 

Marko Badurina, kandidat na stručnom osposobljavanju za kustosa

e-mail: marko.badurina@ppmhp.hr