Obavijest za posjetitelje muzeja o radnom vremenu

NA LOKACIJI GUVERNEROVA PALAČA
24. i 31. prosinca 2020. Muzej je za posjetitelje otvoren od 9 do 14 sati
25. i 26. prosinca 2020. te 1. i 6. siječnja 2021. Muzej je zatvoren

U MUZEJSKOJ ZBIRCI KASTAVŠTINE
25. i 26. prosinca 2020. te 1. i 6. siječnja 2021. Zbirka je zatvorena

U MEMORIJALNOM CENTRU LIPA PAMTI
24. i 31. prosinca 2020. Centar je za posjetitelje otvoren od 10 do 14 sati.
25. i 26. prosinca 2020. te 1. i 6. siječnja 2021. Centar će biti zatvoren.