Digitalizacija

Digitalizacija muzejske građe provodi se kontinuirano, a važna je radi dostupnosti građe i njezine zaštite. Građa se digitalizara i pohranjuje u visokoj rezuluciji, a za svakodnevnu upotrebu koriste se umanjene digitalne slike. Dvodimenzionalna građa se skenira, dok se trodimenzionalna fotografira. Jednom digitalizirana građa, pohranjuje se u muzejskim čuvaonicama u kojima su osigurani optimalni mikroklimatski uvjeti kako se građa nebi oštetila ili uništila. Tijekom 2016 godine digitaliziraju se razglednice i fotografije iz fundusa.

MZK 1700 MZK 1700_1