EMA, Dan muzeja

scan0016

Publikacija 21. EMA

Edukativna muzejska akcija

Hrvatsko muzejsko društvo od 1998. aktivno se uključuje u obilježavanje Međunarodnog dana muzeja, 18. svibnja, organizacijom edukativne akcije za mlade posjetitelje muzeja. Voditelj edukativne akcije je Sekcija za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a. Godinama se ova akcija održava u trajanju od mjesec dana, a sama završnica se održava 18. svibnja. Svaki od uključenih muzeja kreira i realizira svoj program na zadanu temu, a tema se  poklapa sa zajedničkom temom koju predlaže ICOM – Međunarodni komitet za muzeje.

Muzejska zbirka Kastavštine 2016., nakon nekoliko godina stanke, ponovo se aktivno uključuje u ovaj međunarodni program.