Osviještena baština

Projekt Osviještena baština pokrenut je školske godine 2010./2011.  u suradnji s Osnovnom školom Milan Brozović iz Kastva. Aktivnosti u sklopu programa osmišljene su s ciljem da djeca osvještavju kulturni identitet i razvijaju senzibilitet za vlastite kulturne vrijednosti te uvažavanje različitosti.

Široko značenje naziva programa omogućuje višegodišnju kontinuiranu obradu različitih tema baštine. Uz osvještavanje lokalne baštine, učenici se upoznaju s baštinskim ustanovama i njihovim radom, metodama istraživanja, načinom čuvanja i prezentiranja predmeta baštine i muzejskih predmeta, i to na alternativan način, tako da učenik prestaje biti slušatelj, već postaje pravi istraživač koji postavlja pitanja, diskutira, zaključuje.

Aktivnosti predviđene u sklopu projekta, osim upoznavanja s lokalnom kulturnom baštinom, potiču kreativnost i kritičko razmišljanje, utječu na formiranje pozitivnog stava prema baštinskim ustanovama, produbljuju razumijevanje pojma kvalitete i ukazuju na vrijednosti ljudskog rada. Sve navedeno rezultira kvalitetnijim provođenjem slobodnog vremena kod učenika.

Program se provodi kroz radionice, predavanja, diskusije i posjete učenika muzeju, a provode ih kustosi, pedagozi, likovni umjetnici, nastavnici, profesori, studenti. Radionice predviđene projektom potiču pozitivne vrijednosti današnjeg društva, timski rad i suradnju, kako među korisnicima programa, tako i među ustanovama uključenima u njihovu realizaciju.

Teme:

Igre i igračke, 2010./2011.

Zastave, 2011./2012.

Crtice iz povijesti školstva 2013.-2015.