Stručni rad

Stručni rad muzejskih djelatnika može se pratiti kroz tekstove koji se objavljuju u raznim stručnim publikacijama kako bi se promovirala baština i muzejska djelatnost. O radu Muzejske zbirka Kastavštine i muzejskim predmetima u fundusu pisali su brojni stučnjaci, ne samo muzejski djelatnici. Na ovom mjestu pokušat ćemo okupiti tekstove vezane uz stručni rad, muzejsku građu, izložbene i ostale aktivnosti Muzejske zbirke Kastavštine te tekstove vezane uz kulturnu baštinu Kastva i Kastavštine.

MZK 1806

Listove ne valja nikada pisati, kada je čovjek uzrujan ili užgan, jer tada moglo bi se štogod napisati, što bi čovjeku moglo škoditi, ili česa bi se kašnje imao sramiti. Godišnji izvještaj pučkih škola, 1900./1901.

Osviještena baština, Mataija, T., doc. dr. sc. Vlah, N.

Partnerstvo, Zbornik radova VII. Skupa muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, 2012.

Ključne riječi: Muzejska zbirka Kastavštine, dislocirane zbirke, muzejske radionice, muzejski programi. Ovdje se nalazi cijeli tekst

 

“Male” zbirke “velikih” muzeja, Mataija, T., Šarić Žic, I.

Informatica museologica 40 (3-4) 2009.

Ključne riječi: Muzejska zbirka Kastavštine, Etnografska zbirka otoka Krka u Dobrinju, mali muzeji, dislocirane zbirke. Ovdje se nalazi cijeli tekst